Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel konta @strong_fit_women na portalu społecznościowym Instagram,
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
 3. Konkurs trwa od 29.10.2018r. do 04.11.2018r. do godziny 23:59:59.
 4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W konkursie mogą wziąć udział osoby obserwujące profil @strong_fit_women na portalu społecznościowym Instagram.
 6. Zadanie konkursowe:
  * Polubienie zdjęcia konkursowego
  * Opublikowanie komentarza pod postem konkursowym i napisanie w nim – udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Za co cenisz sprzedaż bezpośrednia?”
 7. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków widoczny na zdjęciu konkursowym.
 8. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.
 9. Wygrywa jedna osoba.
 10. Zwycięzca po ogłoszeniu wyników konkursu ma obowiązek skontaktowania się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: strong.fit.women@gmail.com i podanie następujących danych do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.
 11. Wyniki zostaną ogłoszone 05.11.2018r. w oddzielnym poście oraz pod postem konkursowym. Organizator opublikuje dodatkowo komentarz pod postem konkursowym oznaczając w nim konto zwycięzcy w serwisie Instagram.
 12. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy pocztą lub kurierem, wysyłka nagrody tylko na terenie Polski.
 13. Osoba biorąca udział w konkursie akceptuje powyższe warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu i wysyłki nagrody.
 14. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, wspierany i powiązany z serwisem społecznościowym Instagram.
 15. Konkurs nie podlega Ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. (Dz. U. 1992 nr 68 poz. 341)
 16. W razie jakichkolwiek spraw związanych z konkursem należy kontaktować się z @strong_fit_women lub e-mail strong.fit.women@gmail.com

Nagroda w konkursie: