Regulamin konkursu #wyzwaniebiegowe na Instagramie

 1. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/strong_fit_women/
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 05.08.2019 do 15.09.2019r.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W konkursie mogą wziąć udział osoby obserwujące profil @strong_fit_women na portalu społecznościowym Instagram.
 5. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej oraz oświadcza, że trenuje na własną odpowiedzialność.
 6. Zadanie konkursowe:
  – uczestnik konkursu publikuje na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcie na którym pokaże jak pracuje nad kondycją i przygotowuje się do jesiennych startów w zawodach biegowych
  – na zdjęciu konkursowym oznacza profile organizatorów: @strong_fit_women @brubeck_pl @camelbak
  – w poście pod zdjęciem dodaje hashtagi: #wyzwaniebiegoweSFW #brubeck #wyzwaniebiegoweCamelBakPolska
 7. Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę zdjęć w trakcie trwania konkursu.
 8. Nagrody: 3x plecak Camelbak Circuit Vest 50 (kolor czerwony), 3x koszulka Running Air Pro
 9. Terminy i zasady przyznania nagród:
  – Co dwa tygodnie nagrodzone zostaną dwie osoby
  – Co dwa tygodnie będzie do wygrania jeden plecak marki Camelbak oraz jedna koszulka Running Air Pro od marki Brubeck
  – do 22 sierpnia 2019 zostaną ogłoszeni laureaci pierwszego etapu
  – do 5 września 2019 zostaną ogłoszeni laureaci drugiego etapu
  – do 19 września 2019 zostaną ogłoszeni laureaci trzeciego etapu
  – Laureaci zostaną ogłoszeni w komentarzu zamieszczonym przez @strong_fit_women pod postem konkursowym
 10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na oznaczenie @ jego konta w serwisie Instagram w komentarzu pod postem konkursowym w przypadku wygrania nagrody.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki niezbędnych do wysyłki nagrody  (imię, nazwisko, adres i telefon dla kuriera) w wiadomości prywatnej wysłanej do @strong_fit_women lub poprzez wiadomość e-mail na adres: strong.fit.women@gmail.com
 12. Nagrodę – plecak CamelBak  do zwycięzcy wysyła przedstawiciel firmy CamelBak Polska.
 13. Nagrodę- koszulka Running Air Pro do zwycięzcy wysyła przedstawiciel firmy Brubeck.
 14. Uczestnik oświadcza, że zdjęcie zgłoszone przez niego do udziału w konkursie nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku oraz że posiada do zdjęcia pełne prawa autorskie.
 15. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.
 16. Osoba biorąca udział w konkursie akceptuje powyższe warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ogłoszenia zwycięzcy konkursu i wysyłki nagrody.
 17. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.
 18. Wszelkie uwagi dotyczące konkursu należy kierować do organizatora konkursu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 20. Konkurs nie podlega Ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. (Dz. U. 1992 nr 68 poz. 341.
 21. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.